תקנון האתר

  תנאי ופרטי תקנון אתר זה מהווים הסכמה על האמור בו כהסכם משפטי המחייב את קהל הגולשים (להלן: “הגולש” ו/או “המשתמש” ו/או “הרוכש” ו/או ““הלקוח”)  בהתאמה , אשר גולשים ו/או  רוכשים באתר “דווה מאני” ח.פ . 066619545 תקנון זה מסדיר בין היתר את הגלישה באתר, הרכישה שתתבצע על ידי הגולש דרך האתר, לרבות רכישה באמצעות […]